Podatność CVE-2007-2153


Publikacja: 2007-04-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in atmail.php in @Mail 5.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the username parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Calacode ATMail 5.0 - Cross Site Scripting and Cookie Manipulation Issue
David Vieira-Kur...
23.04.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atmail -> Atmail webmail 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2594
http://www.majorsecurity.de/index_2.php?major_rls=major_rls43
http://www.securityfocus.com/archive/1/465378/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23428
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/33591

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top