Podatność CVE-2007-2194


Publikacja: 2007-04-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in XnView 1.90.3 allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a crafted XPM file with a long section string. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> Xnview 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1488
http://www.milw0rm.com/exploits/3777
http://secunia.com/advisories/24973
http://osvdb.org/35235
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33810
http://www.securityfocus.com/bid/23625
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200707-06.xml
http://secunia.com/advisories/26006

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top