Podatność CVE-2007-2210


Publikacja: 2007-04-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A certain ActiveX control in askPopStp.dll in Netsprint Ask IE Toolbar 1.1 allows remote attackers to cause a denial of service (Internet Explorer crash) via a long AddAllowed property value, related to "improper memory handling," possibly a buffer overflow.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Multiple Ask IE Toolbar denial of service vulnerabilities
Michal Bucko
26.04.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Netsprint -> Ask ie toolbar 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2604
http://www.securityfocus.com/archive/1/466022/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23535

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top