Podatność CVE-2007-2347


Publikacja: 2007-04-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in main/forum/komentar.php in OneClick CMS (aka Sisplet CMS) 05.10 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the site_path parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sisplet cms -> Sisplet cms 
Oneclick cms -> Oneclick cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33455
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1281
http://www.milw0rm.com/exploits/3667
http://www.securityfocus.com/bid/23334

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top