Podatność CVE-2007-2466


Publikacja: 2007-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the LDAP Software Development Kit (SDK) for C, as used in Sun Java System Directory Server 5.2 up to Patch 4 and Sun ONE Directory Server 5.1, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via certain BER encodings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Java system directory server 
SUN -> One directory server 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id?1017991
http://www.securityfocus.com/bid/23743
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34002
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1610
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102895-1
http://secunia.com/advisories/25091
http://osvdb.org/35743

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top