Podatność CVE-2007-2487


Publikacja: 2007-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in AtomixMP3 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long filename in an MP3 file, a different vector than CVE-2006-6287.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Atomix Mp3 Buffer Overflow
preth00nker
12.05.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atomix productions -> Atomixmp3 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2675
http://www.mexhackteam.org/prethoonker/descargas/Atomixb0f.zip
http://www.securityfocus.com/archive/1/467374/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23756
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34022

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top