Podatność CVE-2007-2535


Publikacja: 2007-05-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
WinAce allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a ZOO archive with a direntry structure that points to a previous file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Multiple vendors ZOO file decompression infinite loop DoS
Jean-Sebastien G...
12.05.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Winace -> Winace 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2680
http://www.securityfocus.com/archive/1/467646/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/23823
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34080

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top