Podatność CVE-2007-2881


Publikacja: 2007-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in the SOCKS proxy support (sockd) in Sun Java Web Proxy Server before 4.0.5 allow remote attackers to execute arbitrary code via crafted packets during protocol negotiation.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/746889
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102927-1
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=536
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1957
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34524
http://www.securitytracker.com/id?1018130
http://www.securityfocus.com/bid/24165
http://secunia.com/advisories/25405

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top