Podatność CVE-2007-3067


Publikacja: 2007-06-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Attunement and Key Tracker 0.95 and earlier plugin for EQdkp allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, possibly involving the (1) keyshow, (2) sortkey, and (3) show parameters to index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Eqdkp -> Attunement and key 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2045
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=512860&group_id=167016
http://secunia.com/advisories/25538
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34700

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top