Podatność CVE-2007-3079


Publikacja: 2007-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
listmembers.php in EQdkp 1.3.2c and earlier allows remote attackers to obtain sensitive information via an invalid compare parameter, which reveals the path.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34694
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=118093304724372&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top