Podatność CVE-2007-3166


Publikacja: 2007-06-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Qualcomm Eudora 7.1.0.9 allows user-assisted, remote IMAP servers to execute arbitrary code via a long FLAGS response to a SELECT INBOX command.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4014
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34625
http://www.securityfocus.com/bid/24251

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top