Podatność CVE-2007-3373


Publikacja: 2007-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
daemon.c in cman (redhat-cluster-suite) before 20070622 does not clear a buffer for reading requests, which might allow local users to obtain sensitive information from previous requests.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Cluster suite 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/cluster-devel/2007-June/msg00130.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35152

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top