Podatność CVE-2007-3666


Publikacja: 2007-07-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in RemoteCommand.DLL in Symantec Norton Ghost 12.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via the Connect function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Norton ghost 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/473212
http://www.securityfocus.com/archive/1/473187
http://www.eleytt.com/advisories/eleytt_GHOST2.pdf
http://osvdb.org/43961
http://www.securityfocus.com/bid/24825

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top