Podatność CVE-2007-3765


Publikacja: 2007-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The STUN implementation in Asterisk 1.4.x before 1.4.8, AsteriskNOW before beta7, Appliance Developer Kit before 0.5.0, and s800i before 1.0.2 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted STUN length attribute in a STUN packet sent on an RTP port.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Asterisk appliance developer kit 
Asterisk -> Asterisknow 
Asterisk -> S800i appliance 

 Referencje:
http://ftp.digium.com/pub/asa/ASA-2007-017.pdf
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2563
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35480
http://www.securitytracker.com/id?1018407
http://www.securityfocus.com/bid/24950
http://secunia.com/advisories/26099

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top