Podatność CVE-2007-3792


Publikacja: 2007-07-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in AzDG Dating Gold 3.0.5 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the int_path parameter to (1) header.php, (2) footer.php, or (3) secure.admin.php in templates/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
AzDG Dating Gold v3.0.5 ===> Remote File Include Vulnerability
ThE dE@Th
18.07.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Azerbaijan development group -> Azdgdating 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2888
http://www.securityfocus.com/archive/1/473664/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24910
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35428

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top