Podatność CVE-2007-3937


Publikacja: 2007-07-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in A-shop 0.70 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
A-shop -> A-shop 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35484
https://www.exploit-db.com/exploits/4198

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top