Podatność CVE-2007-4043


Publikacja: 2007-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
file.cgi in Secure Computing SecurityReporter (aka Network Security Analyzer) before 4.6.3 allows remote attackers to bypass authentication via a name parameter ending with a "%00.gif" sequence. NOTE: a separate traversal vulnerability could be leveraged to download arbitrary files.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Securecomputing -> Securityreporter 

 Referencje:
http://www.oliverkarow.de/research/securityreporter.txt
http://marc.info/?l=bugtraq&m=118522960430476&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top