Podatność CVE-2007-4118


Publikacja: 2007-08-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in includes/functions.inc.php in phpVoter 0.6 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the sitepath parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
phpVoter v0.6 Remote File Include Vulnerability
ilker kandemir
02.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jx development -> Phpvoter 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2939
http://www.securityfocus.com/archive/1/475100/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35691

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top