Podatność CVE-2007-4129


Publikacja: 2007-11-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CoolKey 1.1.0 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on temporary files in the /tmp/.pk11ipc1/ directory.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fedoraproject -> Coolkey 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0631.html
http://www.securityfocus.com/bid/26369
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=251774
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38330
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11413

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top