Podatność CVE-2007-4176


Publikacja: 2007-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in EQDKP Plus before 0.4.4.5 have unknown impact and attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp plus 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=528450&group_id=167016
http://secunia.com/advisories/26267
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35763
http://www.securityfocus.com/bid/25172

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top