Podatność CVE-2007-4186


Publikacja: 2007-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in admin.tour_toto.php in the Tour de France Pool (com_tour_toto) 1.0.1 module for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the mosConfig_absolute_path parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Tour de France Pool 1.0.1 Remote File Include Bug
yollubunlar
09.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Tour de france pool 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/2979
http://www.securityfocus.com/archive/1/475356/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25183
http://yollubunlar.org/our-de-france-pool-101-remote-file-include-43.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35779

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top