Podatność CVE-2007-4341


Publikacja: 2007-08-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in adm/my_statistics.php in Omnistar Lib2 PHP 0.2 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the DOCUMENT_ROOT parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lib2 PHP v0.2 (DOCUMENT_ROOT) Remote File Inclusion Vulnerability
ilkerkandemir
15.08.2007

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Omnistar -> Lib2 php library 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3006
http://www.securityfocus.com/archive/1/476271/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25274
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35969

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top