Podatność CVE-2007-4344


Publikacja: 2007-11-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple input validation errors in ACD ACDSee Photo Manager 9.0 build 108, Pro Photo Manager 8.1 build 99, and Photo Editor 4.0 build 195 allow user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a long section string in (1) a PSP image to the ID_PSP.apl plug-in or (2) an LHA archive to the AM_LHA.apl plug-in, resulting in a heap-based buffer overflow.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ACDSee Products Image and Archive Plug-insBuffer Overflows
JJ Reyes
16.11.2007

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Acdsee -> Photo editor 
Acdsee -> Photo manager 
Acdsee -> Pro photo manager 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3367
http://www.acdsee.com/support/knowledgebase/article?id=2800
http://www.securityfocus.com/archive/1/483188/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26297
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3695

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top