Podatność CVE-2007-4432


Publikacja: 2007-08-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Untrusted search path vulnerability in the wrapper scripts for the (1) rug, (2) zen-updater, (3) zen-installer, and (4) zen-remover programs on SUSE Linux 10.1 and Enterprise 10 allows local users to gain privileges via modified (a) LD_LIBRARY_PATH and (b) MONO_GAC_PREFIX environment variables.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUSE -> Suse linux 
Novell -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_17_sr.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top