Podatność CVE-2007-4461


Publikacja: 2007-08-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NuFW 2.2.3, and certain other versions after 2.0, allows remote attackers to bypass time-based packet filtering rules via certain "out of period" choices of packet transmission time.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
NUFW -> NUFW 

 Referencje:
http://www.nufw.org/+NuFW-2-2-4,201+.html
http://secunia.com/advisories/26546
http://osvdb.org/39725
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36134
http://www.securityfocus.com/bid/25379

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top