Podatność CVE-2007-4501


Publikacja: 2007-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in PassphraseRequester in SSHKeychain before 0.8.2 beta allows attackers to obtain sensitive information (passwords) via unknown vectors, related to "poor protection."

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sshkeychain -> Sshkeychain 

 Referencje:
http://www.sshkeychain.org/pipermail/users/2007-August/000104.html
http://www.sshkeychain.org/pipermail/users/2007-August/000102.html
http://www.sshkeychain.org/pipermail/users/2007-August/000098.html
http://www.securityfocus.com/bid/25409
http://www.securitytracker.com/id?1018632
http://secunia.com/advisories/26617

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top