Podatność CVE-2007-4552


Publikacja: 2007-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Agares Media Arcadem 2.01 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the blockpage parameter. NOTE: as of 20070827, the vendor has made conflicting statements regarding whether this issue exists or not.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Agares media -> Arcadem 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25418
http://secunia.com/advisories/26574
http://osvdb.org/36857
http://forums.agaresmedia.com/viewtopic.php?f=13&t=19
http://14house.blogspot.com/2007/08/arcadem-rfi-sql-injection-flaws.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top