Podatność CVE-2007-4563


Publikacja: 2007-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cosminexus Manager in Cosminexus Application Server 06-50 and later might assign the wrong user's group permissions to logical J2EE server processes, which allows local users to gain privileges.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hitachi -> Cosminexus application server enterprise 
Hitachi -> Cosminexus application server standard 
Hitachi -> Electronic form workflow - standard set 
Hitachi -> Electronic form workflow -professional library set 
Hitachi -> Ucosminexus application server enterprise 
Hitachi -> Ucosminexus application server standard 
Hitachi -> Ucosminexus service platform 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25434
http://www.hitachi-support.com/security_e/vuls_e/HS07-025_e/index-e.html
http://secunia.com/advisories/26589
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36245
http://osvdb.org/37854

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top