Podatność CVE-2007-4620


Publikacja: 2008-04-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in Computer Associates (CA) Alert Notification Service (Alert.exe) 8.1.586.0, 8.0.450.0, and 7.1.758.0, as used in multiple CA products including Anti-Virus for the Enterprise 7.1 through r11.1 and Threat Manager for the Enterprise 8.1 and r8, allow remote authenticated users to execute arbitrary code via crafted RPC requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
CA Alert Notification Server Multiple Vulnerabilities
An anonymous
07.04.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CA -> Anti-virus for the enterprise 
CA -> Brightstor arcserve backup 
CA -> Threat manager for the enterprise 

 Referencje:
http://community.ca.com/blogs/casecurityresponseblog/archive/2008/04/04/ca-alert-notification-server-multiple-vulnerabilities.aspx
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=679
http://securityreason.com/securityalert/3799
http://www.securityfocus.com/archive/1/490466/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28605
http://www.securitytracker.com/id?1019789
http://www.securitytracker.com/id?1019790
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1103/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41639
https://support.ca.com/irj/portal/anonymous/phpsupcontent?contentID=173103

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top