Podatność CVE-2007-4803


Publikacja: 2007-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in AtomixMP3 2.3 allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via long strings in file and title fields in a .pls file, as demonstrated by the (1) File1 and (2) Title1 fields, different vectors than CVE-2006-6287 and CVE-2007-2487.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atomix productions -> Atomixmp3 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25546
https://www.exploit-db.com/exploits/4364

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top