Podatność CVE-2007-4810


Publikacja: 2007-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Netjuke 1.0-rc2 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via (1) the ge_id parameter in a list.artists action to explore.php or (2) the id parameter in a show.tracks action to xml.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Netjuke 1.0-rc2 - sql injection & XSS
cod3in
12.09.2007

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netjuke -> Netjuke 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3110
http://www.securityfocus.com/archive/1/478871/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25600
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36516

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top