Podatność CVE-2007-4811


Publikacja: 2007-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Netjuke 1.0-rc2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the val parameter to alphabet.php in an alpha.albums action, or the PATH_INFO to (2) random.php or (3) admin/hidden.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Netjuke 1.0-rc2 - sql injection & XSS
cod3in
12.09.2007

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netjuke -> Netjuke 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3110
http://www.securityfocus.com/archive/1/478871/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25599
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36517

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top