Podatność CVE-2007-4895


Publikacja: 2007-09-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in dwoprn.php in Sisfo Kampus 2006 (Semarang 3) allows remote attackers to read arbitrary files via the f parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sisfo kampus -> Sisfo kampus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36534
https://www.exploit-db.com/exploits/4386

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top