Podatność CVE-2007-4936


Publikacja: 2007-09-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Office Efficiencies SafeSquid 4.1.x has unknown impact and attack vectors, related to a "serious security flaw," possibly specific to Linux.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Office efficiencies -> Safesquid 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25649
http://www.safesquid.com/html/viewtopic.php?t=2322

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top