Podatność CVE-2007-4938


Publikacja: 2007-09-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in libmpdemux/aviheader.c in MPlayer 1.0rc1 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via a .avi file with certain large "indx truck size" and nEntriesInuse values, and a certain wLongsPerEntry value.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple vendor produce handling AVI file vulnerabilities
Code Audit Labs
19.09.2007

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> IRIX 
Mplayer -> Mplayer 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3144
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:192
http://www.securityfocus.com/archive/1/479222/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25648
http://www.vulnhunt.com/advisories/CAL-20070912-1_Multiple_vendor_produce_handling_AVI_file_vulnerabilities.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36581

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top