Podatność CVE-2007-5057


Publikacja: 2007-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetSupport Manager Client before 10.20.0004 allows remote attackers to bypass the (1) basic and (2) authentication schemes by spoofing the NetSupport Manager.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NetSupport Manager Authentication Bypass
sxkeebler & ...
25.09.2007

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Netsupport -> Netsupport manager client 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3163
http://www.netsupportsoftware.com/support/td.asp?td=543&Site=nsltd&Lang
=
http://www.securityfocus.com/archive/1/480240/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/25761
http://www.securitytracker.com/id?1018732
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36726

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top