Podatność CVE-2007-5079


Publikacja: 2007-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Red Hat Enterprise Linux 4 does not properly compile and link gdm with tcp_wrappers on x86_64 platforms, which might allow remote attackers to bypass intended access restrictions.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=181302
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36791
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0657.html

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top