Podatność CVE-2007-5329


Publikacja: 2007-10-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in dbasvr in CA BrightStor ARCServe BackUp v9.01 through R11.5, and Enterprise Backup r10.5, has unknown impact and attack vectors related to memory corruption.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CA -> Brightstor arcserve backup 
CA -> Brightstor enterprise backup 
CA -> Business protection suite 
CA -> Server protection suite 

 Referencje:
http://supportconnectw.ca.com/public/storage/infodocs/basb-secnotice.asp
http://www.securityfocus.com/archive/1/482121/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/26015
http://www.securitytracker.com/id?1018805
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3470
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/37068

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top