Podatność CVE-2007-5539


Publikacja: 2007-10-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise (ICME), Unified ICM Hosted (ICMH), Unified Contact Center Enterprise (UCCE), Unified Contact Center Hosted (UCCH), and System Unified Contact Center Enterprise (SUCCE) 7.1(5) allows remote authenticated users to gain privileges, and read reports or change the SUCCE configuration, via certain web interfaces, aka CSCsj55686.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified contact center enterprise 
Cisco -> Unified contact center hosted 
Cisco -> Unified icm hosted 
Cisco -> Unified intelligent contact management enterprise 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/37248
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3533
http://www.securitytracker.com/id?1018829
http://www.securityfocus.com/bid/26106
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a00808dda12.shtml
http://secunia.com/advisories/27214
http://osvdb.org/37938

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top