Podatność CVE-2007-5714


Publikacja: 2007-10-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Gentoo ebuild of MLDonkey before 2.9.0-r3 has a p2p user account with an empty default password and valid login shell, which might allow remote attackers to obtain login access and execute arbitrary code.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gentoo -> Mldonkey ebuild 

 Referencje:
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200710-25.xml
http://secunia.com/advisories/27366

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top