Podatność CVE-2007-5996


Publikacja: 2007-11-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in searchresult.php in Softbiz Link Directory Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the sbcat_id parameter, a related issue to CVE-2007-5449.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softbizscripts -> Link directory script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26402
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38398
https://www.exploit-db.com/exploits/4620

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top