Podatność CVE-2007-5998


Publikacja: 2007-11-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in ads.php in Softbiz Ad Management plus Script 1 allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the package parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softbizscripts -> Ad management plus script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26400
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38400
https://www.exploit-db.com/exploits/4618

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top