Podatność CVE-2007-6101


Publikacja: 2007-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Ability Mail Server before 2.61 allows remote authenticated users to cause a denial of service (daemon crash) via (1) malformed number list ranges in unspecified IMAP commands, and possibly (2) a blank string in unspecified messages.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Code-crafters -> Ability mail server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26514
http://www.code-crafters.com/abilitymailserver/updatelog.html
http://secunia.com/advisories/27736
http://osvdb.org/42400
http://osvdb.org/42399
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/38587
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/38586

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top