Podatność CVE-2007-6202


Publikacja: 2007-12-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in plugins/search/search.php in Neocrome Seditio CMS 121 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the pag_sub[] parameter to plug.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://www.neocrome.net/page.php?id=2349
http://www.securityfocus.com/bid/26655
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38774
https://www.exploit-db.com/exploits/4678

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top