Podatność CVE-2007-6542


Publikacja: 2007-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in admin/frontpage_right.php in Arcadem LE 2.04 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the loadadminpage parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Agares media -> Arcadem 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26986
https://www.exploit-db.com/exploits/4764

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top