Podatność CVE-2007-6563


Publikacja: 2007-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in WinAce 2.65 and earlier, and possibly other versions before 2.69, allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a long filename in a compressed UUE archive.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Winace -> Winace 

 Referencje:
http://jvn.jp/jp/JVN%2344736880/index.html
http://jvndb.jvn.jp/contents/ja/2007/JVNDB-2007-000822.html
http://www.fourteenforty.jp/research/advisory.cgi?FFRRA-20071225
http://www.securityfocus.com/bid/27017
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4312
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/39268

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top