Podatność CVE-2007-6572


Publikacja: 2007-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Sun Java System Web Server 6.1 before SP8 and 7.0 before Update 1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka BugID 6566204.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103002-1
http://www.securityfocus.com/bid/26978
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4313
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/43978

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top