Podatność CVE-2007-6721


Publikacja: 2009-03-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Legion of the Bouncy Castle Java Cryptography API before release 1.38, as used in Crypto Provider Package before 1.36, has unknown impact and remote attack vectors related to "a Bleichenbacher vulnerability in simple RSA CMS signatures without signed attributes."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bouncycastle -> Bouncy-castle-crypto-package 
Bouncycastle -> Legion-of-the-bouncy-castle-java-crytography-api 

 Referencje:
http://www.bouncycastle.org/devmailarchive/msg08195.html
http://www.bouncycastle.org/csharp/
http://www.osvdb.org/50360
http://www.osvdb.org/50359
http://www.osvdb.org/50358
http://www.bouncycastle.org/releasenotes.html
http://freshmeat.net/projects/bouncycastlecryptoapi/releases/265580

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top