Podatność CVE-2008-0026


Publikacja: 2008-02-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in Cisco Unified CallManager/Communications Manager (CUCM) 5.0/5.1 before 5.1(3a) and 6.0/6.1 before 6.1(1a) allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the key parameter to the (1) admin and (2) user interface pages.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080949c7c.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/27775
http://www.securitytracker.com/id?1019404
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0542
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40484

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top