Podatność CVE-2008-0152


Publikacja: 2008-01-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SLnet.exe in SeattleLab SLNet RF Telnet Server 4.1.1.3758 and earlier allows user-assisted remote attackers to cause a denial of service (crash) via unspecified telnet options, which triggers a NULL pointer dereference. NOTE: the crash is not user-assisted when the server is running in debug mode.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Seattle lab software -> Slnet rf telnet server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27134
http://secunia.com/advisories/28316
http://marc.info/?l=bugtraq&m=119947184730448&w=2
http://aluigi.altervista.org/adv/slnetmsg-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top